Pobierz Adobe Reader
Do odczytu plików pdf 
niezbędny jest Adobe Reader 

Dzisiaj jest poniedziałek, 25 czerwca 2018 roku (176 dzień roku)


 

2018.06.22 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę oraz przetargu nieograniczonego. Więcej informacji tutaj.2018.06.22 Informujemy o planowanej przerwie w dostawie ciepła na podgrzanie wody do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej, która nastąpi w dniach od 24 do 25 lipca 2018 r.
Więcej informacji tutaj2018.06.20 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę. Więcej informacji tutaj.2018.06.19 Zarząd Spółdzielni informuje, że po zalogowaniu do systemu E-czynsze udostępnione zostały Protokoły czterech części Walnego Zgromadzenia , obradującego w dniach 7,8,11 i 12 czerwca br., Protokoły wspólnego posiedzenia Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych oraz Prezydiów wszystkich czterech części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu  13 czerwca br. oraz podjęte przez WZ uchwały.

Z w/w dokumentami członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się także w Dziale Organizacyjno – Członkowskim , ul. Sosnkowskiego 40-42, pok.218.2018.06.18 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Więcej informacji tutaj.2018.06.14 Informujemy, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu obradujące w dniach 7,8,11 i 12 czerwca 2018 roku podjęło następujące uchwały:
1. UCHWAŁA NR 1/06/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
2. UCHWAŁA NR 2/06/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2017 rok
3. UCHWAŁA NR 3/06/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Opolu za 2017  rok.
4. UCHWAŁA NR 4/06/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.
5. UCHWAŁA NR 5/06/2018 w sprawie kierunków rozwoju działalności  gospodarczej    oraz społecznej  i oświatowo - kulturalnej  Spółdzielni na rok 2018 i lata następne
6. UCHWAŁA NR 6/06/2018 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
7. UCHWAŁA NR 7/06/2018 w sprawie udzielenia   absolutorium  za  2017 rok   Prezesowi   Zarządu   - Dyrektorowi  Spółdzielni – mgr Adamowi Jarochowi
8. UCHWAŁA NR 8/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych  – mgr inż. Arkadiuszowi Kowarze  
9. UCHWAŁA NR 9/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu  – mgr Rafałowi Ostrowskiemu   
10. UCHWAŁY NR: 10/06/2018 – 25/06/2018   w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Spółdzielni
11. UCHWAŁA NR 26C/06/2018 w sprawie dofinansowania kwotą 10.000,00 zł projektu Stowarzyszenia Immaculata dotyczącego działalności placówki Cegiełka – zgodnie z projektem uchwały zgłoszonym przez członka Spółdzielni w trybie art. 87 ust 6 i 7 Statutu


Dodatkowo I część Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 07.06.2018 r. dokonała wyboru członka Rady Osiedla Nr I oraz zastępcy członka Rady Osiedla Nr I, na trwającą do 2019 r.  kadencję Rady.  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu2018.06.13 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Więcej informacji tutaj.2018.06.12 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla nr I z dnia 15 maja 2018 r.2018.06.12 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla nr IV z dnia 8 maja 2018 r.2018.06.08 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza zapytanie ofertowe.

Więcej informacji tutaj.
2018.06.01 UWAGA! Ważna informacja dotycząca wymiany pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Więcej informacji tutaj.2018.05.30 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół z posiedzenia Rady Osiedla nr III z dnia 24 kwietnia 2018 r.2018.05.25 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 16 maja 2018 r.2018.05.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, że zgłoszony przez nas projekt na zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Cieszyńskiej zdobył I nagrodę w konkursie organizowanym przez Miasto Opole "Odmień swoje podwórko". Więcej informacji tutaj.2018.05.21 Spółdzielnia informuje, że w zakładce "Władze/organy statutowe" podane są bieżące terminy posiedzeń Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.2018.05.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 kwietnia 2018 r.2018.05.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż po zalogowaniu się do systemu E-czynsze, dostępny jest dla członków protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 09 maja 2018 r.2018.05.02 Przedstawiamy do wiadomości treść pisma skierowanego do Urzędu Miasta Opola dot. oświetlenia parku na Osiedlu Armii Krajowej. 2018.04.27 Przedstawiamy do wiadomości treść pisma skierowanego do Urzędu Miasta Opola dot. parku na Osiedlu Armii Krajowej.2018.04.20 Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia ogłasza Konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy, bądź taras lub balkon (loggię). Konkurs będzie przeprowadzony niezależnie na każdym z czterech Osiedli.  Celem Konkursu jest zachęcanie mieszkańców do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia oraz promocja pomysłowości i rozwiązań mających wpływ na uatrakcyjnienie Osiedla. Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach:
- najładniejszy ogórek przydomowy /taras,
- najładniejszy/a balkon/ loggia w budynkach mieszkalnych.
W konkursie uczestniczyć mogą osoby, legitymujące się prawem do lokali mieszkalnych w budynkach na terenie działania danego Osiedla, a warunkiem udziału jest pisemne zgłoszenie w biurze Administracji Osiedla, na terenie którego znajduje się zgłaszany ogródek /taras lub balkon/loggia, w terminie do dnia 20 czerwca – wypełnionego druku zgłoszenia. Karty zgłoszenia do Konkursu w odpowiedniej kategorii dostępne tutaj. Z pełną treścią Regulaminu Konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy, bądź taras lub balkon (loggię) na Osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu można zapoznać się na stronie Spółdzielni – w zakładce Przepisy Spółdzielcze. 2018.02.14 76 rocznica powstania Armii  Krajowej.
W dniu dzisiejszym w 76 rocznicę powstania Armii Krajowej przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterstwo żołnierzy Armii Krajowej w walce z okupantem w czasie II wojny światowej.2018.01.15 Przyznano Laury Umiejętności i Kompetencji 2017. Uroczysta gala odbyła się 12 stycznia 2018 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej "Okrąglak". Nagrody dla samorządowców, przedsiębiorców i osób zasłużonych dla regionu przyznaje od 27 lat Opolska Izba Gospodarcza. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu została wyróżniona Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2017 w kategorii "Załoga – wspólny sukces".
Do pobrania:2017.09.01 Przedstawiamy Państwu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie :

  • utworzenia Dzielnicy Armii Krajowej oraz nadania jej Statutu - UCHWAŁA NR XLVI/892/17 z dnia 6 lipca 2017 r. – dostępna tutaj
  • utworzenia Dzielnicy Chabry oraz nadania jej Statutu - UCHWAŁA NR XLVI/891/17 z dnia 6 lipca 2017 r. - dostępna tutaj
  • utworzenia Dzielnicy Malinka oraz nadania jej Statutu - UCHWAŁA NR XLVI/894/17 z dnia 6 lipca 2017 r. - dostępna tutaj


2017.07.21 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje dotychczasowych użytkowników parkingu przy ul. Szarych Szeregów 28-34 - zainteresowanych dalszym najmem miejsc postojowych - o potrzebie składania do Spółdzielni pism w tej sprawie do dnia 11.08.2017 roku. Więcej informacji tutaj.2017.03.16 O co chodzi w dyskusji o przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej. Przedstawiamy Państwu artykuł zamieszczony nr 3 marzec 2017 w  gazecie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólne Sprawy" nawiązujący do wyemitowanego przez TVP 1 w dniu 6.02.2017 programu publicystycznego "Chodzi o pieniądze".2016.09.30 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu informuje, iż otrzymała nominację do tytułu FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2016 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Zachęcamy również do przeczytania wywiadu z Prezesem Zarządu, który ukazał się na stronie internetowej Biznes Plus.
Do pobrania: list nominacyjny2014.07.07 W dziale "Historia Spółdzielni" zamieszczono materiał autorstwa p. Jana Jerzego Piechoty dot. historii związanej z budową naszego Osiedla. Zachęcamy do zapoznania się.Content Management Powered by CuteNews

© copyright 2006-2018 Web Design by TemplatesFreeLance.Com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!