Aktualności
E-czynsze
Śmieci - nowe zasady gospod.
Nasze osiedlowe sprawy
Historia spółdzielni
Władze / organy statutowe
Przewodnik interesanta
Przepisy spółdzielcze
Przetargi / Ogłoszenia
Fundusze unijne
Wolne lokale użytkowe
Nieruchomości mieszkaniowe
Dział. społeczno-wychowawcza
Fotogaleria
Odnośniki
Plan osiedla/własność ulic
Kontakt

Dzisiaj jest środa, 23 maja 2018 roku (143 dzień roku)


 
RADA NADZORCZA


Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, składa się z 9 do 13 członków wybranych spośród członków Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w §98 Statutu.

e-mail: rada.nadzorcza@smlw.opole.pl  

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ, WYBRANI NA WALNYM ZGROMADZENIU OBRADUJĄCYM W DNIACH 2,3,6 I 7 CZERWCA 2016 R.
/KADENCJA 2016- 2019/
  1) Miksa Piotr - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej,
  2) Mielec Piotr - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej,
  3) Myga Ryszard - Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej,
  4) Czekan Jan - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej,
  5) Krawiec Danuta - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej,
  6) Nowak Michał - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej (od września 2017r.),
  7) Pomianowska Barbara - członek Komisji Rewizyjnej,
  8) Bojar Elżbieta - członek Komisji Rewizyjnej,
  9) Denys Łukasz - członek Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej (od września 2017r.),
  10) Wantoch-Rekowska Izabela - członek Komisji Rewizyjnej,
  11) Klimko-Durecka Barbara - członek Komisji Rewizyjnej

  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 20.06.2018 r. o godz. 17.00

Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej
(wtorek, 16.00-17.00):


22.05.2018 - Piotr Miksa
29.05.2018 - Ryszard Myga
05.06.2018 - Piotr Mielec
12.06.2018 - Barbara Pomianowska
19.06.2018 - Piotr Miksa
26.06.2018 - Elżbieta Bojar

 

© copyright 2006-2018 Web Design by TemplatesFreeLance.Com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!