Aktualności
E-czynsze
Śmieci - nowe zasady gospod.
Nasze osiedlowe sprawy
Historia spółdzielni
Władze / organy statutowe
Przewodnik interesanta
Przepisy spółdzielcze
Przetargi / Ogłoszenia
Wolne lokale użytkowe
Nieruchomości mieszkaniowe
Dział. społeczno-wychowawcza
Fotogaleria
Odnośniki
Plan osiedla/własność ulic
Kontakt

Dzisiaj jest sobota, 19 sierpnia 2017 roku (231 dzień roku)


---> Informacje o przetargach na lokale użytkowe znajdują się tutaj
---> Informacje o przetargach na lokale mieszkalne znajdują się tutaj
 
PRZETARGI

2017.08.17 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza przetargi:

1.
Przetarg w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy robót polegających na remoncie loggii w budynkach przy ul. Mjr. Hubala 12 a-d oraz 20 a-d znajdujących się na terenie Osiedla nr II Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, 45-254 Opole ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42.

Dokumenty do pobrania:
- SIWZ wraz z formularzem ofertowym

2. Przetarg w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na istniejącym boisku asfaltowym na terenie Osiedla nr III Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, 45-254 Opole, ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42.

Dokumenty do pobrania:
- SIWZ wraz z formularzem ofertowym2017.08.04 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40 - 42 informuje, że ogłasza przetarg nieograniczony:

  • Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Opolu przy ul. Bielskiej – dz. nr 128/30,133/16 km.1 obręb Kolonia Gosławicka
SIWZ wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smlw.opole.pl
Dokumentacja projektowa zostanie udostępniona Oferentom w siedzibie Zamawiającego do wglądu oraz w formie elektronicznej, po złożeniu oświadczenia o wykorzystaniu w/w dokumentacji jedynie do celów niniejszego zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Koszt opłaty za SIWZ w wersji papierowej wynosi 150,00 zł +VAT.
Dokumenty do pobrania:
- SIWZ
- oświadczenia o wykorzystaniu dokumentacji– wersja edytowalna
Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00.

Content Management Powered by CuteNews

 
© copyright 2006-2017 Web Design by TemplatesFreeLance.Com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!