Pobierz Adobe Reader
Do odczytu plików pdf 
niezbędny jest Adobe Reader 

Dzisiaj jest czwartek, 19 października 2017 roku (292 dzień roku)

NASZE OSIEDLOWE WNIOSKI
BUDŻET OBYWATELSKI OPOLA NA 2018 R.
 

W dniach 16-22 października 2017r. obędzie się głosowanie nad kolejnym Budżetem Obywatelskim Opola. Możemy mieć wpływ na co w przyszłym roku zostanie wydane 2,5 miliona złotych z budżetu Opola. Środki do rozdysponowania na realizację zadań w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.500.000 zł podzielone są na 3 kategorie:
1) zadania duże - 2.000.000 zł,
2) zadania małe - 400.000 zł,
3) zadania mikro - 100.000 zł.

Wybór zadań do realizacji w 2018 r. nastąpi poprzez głosowanie mieszkańców Opola Uprawnione do głosowania są osoby mieszkające w Opolu, które ukończyły 16 lat. Do realizacji zostaną przyjęte zadania, które uzyskają największą liczbę głosów do wysokości limitu wydatków przewidzianych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola.

Jak co roku zgłosiliśmy do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2018 rok wnioski dotyczące naszych Osiedli.
Namawiamy Państwa do głosowania na Nasze Osiedlowe Wnioski - na trzy zadania duże oraz na dwa zadania małe spośród podanych poniżej.

Nasze osiedlowe wnioski - zadania duże:

 • Numer zadania: 116/18
  Nazwa zadania: Remont odcinka ulicy Szarych Szeregów (od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Bat. Zośki)
  Pobierz wniosek

 • Numer zadania: 120/18
  Nazwa zadania: Grota Roweckiego - remont pieszociągu i parkingu terenowego przy kościele Przemienienia Pańskiego
  Pobierz wniosek

 • Numer zadania: 119/18
  Nazwa zadania: Remont nawierzchni chodnika ul. Majora Hubala
  Pobierz wniosek

 • Numer zadania: 175/18
  Nazwa zadania: Rolkostrada Opolska (Trasa rolkarsko-spacerowa na terenie parku osiedlowego)
  Pobierz wniosek

Nasze osiedlowe wnioski - zadania małe:

 • Numer zadania: 121/18
  Nazwa zadania: Bytnar Rudy Remont pieszociągu przy straży
  Pobierz wniosek

 • Numer zadania: 117/18
  Nazwa zadania: Opracowanie koncepcji budowy parkingu ul. Emila Fieldorfa 2-4
  Pobierz wniosek + karta oceny

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY GŁOSOWANIA:
1) Oddanie głosu następuje:
- w formie elektronicznej poprzez stronę https://dialog.um.opole.pl
- w formie papierowej wyłącznie na kartach oznakowanych i wydanych przez Urząd Miasta Opola, w punktach wyznaczonych przez Prezydenta Opola, między innymi:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Majora Hubala 2,
b) Filia Młodzieżowego Centrum Kultury ul. Skautów Opolskich 10,
c) Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" ul. Majora Hubala 4,
d) budynek Ratusza w Rynku.
2) Głosowanie w formie elektronicznej jest możliwe z dowolnego komputera na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu.
3) Głosowanie w formie papierowej następuje poprzez osobiste wrzucenie karty do głosowania do urny.
4) Osoba głosująca powinna na karcie do głosowania wskazać zadania do realizacji i niezwłocznie oraz osobiście wrzucić ją do urny.
5) Każdy mieszkaniec może wypełnić wyłącznie jedną kartę do głosowania.
6) Zabrania się głosowania za osoby trzecie, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
7) Osoba głosująca ma prawo głosować maksymalnie na 9 zadań, w tym na 3 zadania duże, 3 zadania małe oraz 3 zadania mikro.
8) Głosowanie na więcej niż 3 zadania z każdej kategorii albo niewskazanie żadnego zadania na karcie do głosowania powoduje nieważność głosu.

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA
od 16 do 22 X 2017 R.

PRZYDATNE LINKI:
Regulamin Budżetu Obywatelskiego Opola na rok 2018
Informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Opola na rok 2018

 


 
© copyright 2006-2017 Web Design by TemplatesFreeLance.Com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!