Pobierz Adobe Reader
Do odczytu plików pdf 
niezbędny jest Adobe Reader 

Dzisiaj jest czwartek, 19 października 2017 roku (292 dzień roku)

ŚMIECI - NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przedstawia podstawowe informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu.

Od dnia 14 marca 2016r. obowiązuje nowy Regulamin utrzymania porządku i czystości w Opolu

Od dnia 1 maja 2016r. obowiązuje uchwała Rada Miasta Opola Nr XX/370/15 z 29.12.2015r. na mocy której zwolniono z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, w rozumieniu ustawy z 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, w części stanowiącej 30% kwoty należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości. Więcej informacji o nowym zwolnieniu tutaj. Druk oświadczenia dla rodziny wielodzietnej do pobrania tutaj. Ulotka informacyjna przygotowana przez Urząd Miasta Opola do pobrania tutaj.

Natomiast podstawowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nie uległy zmianie i wynoszą:
- 13,00 zł/osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 20,00 zł/osobę miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie 01.02.2015r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniają się zasady składania deklaracji i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia opłat za odpady. W załączeniu komunikat Prezydenta Opola.

W związku z tym wszyscy użytkownicy mieszkań znajdujących się w zasobach Spółdzielni od 01.02.2015r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wnosili do Spółdzielni przy opłacie eksploatacyjnej. Względem dotychczasowych zasad zmiana ta dotyczy osób, które złożyły deklaracje DOGO-1 i wnosiły opłaty bezpośrednio do Miasta. W związku z tym w/w osoby powinny złożyć stosowne oświadczenia w terminie do 12.02.2015r. W załączeniu pismo informujące i druk Oświadczenia dla SM w Opolu na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty od 01.02.2015 r. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.

Jednocześnie od dnia 01.02.2015r. w przypadku zmian lub korekty ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym użytkownik mieszkania winien złożyć do Spółdzielni oświadczenie na potrzeby sporządzenia przez Spółdzielnię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: druk Oświadczenia dla SM w Opolu na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty - zmiana danych. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.

Użytkownicy i właściciele lokali użytkowych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy bez zmian składają deklaracje bezpośrednio do Miasta Opole według nowych wzorów deklaracji i wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek określonych w Uchwale Rady Miasta Opola nr VI/63/15 z 29.01.2015r.

Przydatne informacje:
- link do strony Śmieciopolis - informacje nt. gospodarowania odpadami w gminie Opole,
- link do Platformy e-Usług Publicznych (umożliwiająca składanie deklaracji w formie elektronicznej).
-
harmonogram wywozu odpadów w 2017r. dla zasobów Spółdzielni położonych na Administracji Osiedla Nr I, II, III,
-
harmonogram wywozu odpadów w 2017r. dla zasobów Spółdzielni położonych na Administracji Osiedla Nr IV,
-
harmonogram wywozu odpadów w 2017r. dla ul. Jankowskiego
-
harmonogram wywozu odpadów w 2017r.

 


 
© copyright 2006-2017 Web Design by TemplatesFreeLance.Com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!