Pobierz Adobe Reader
Do odczytu plików pdf 
niezbędny jest Adobe Reader 

Dzisiaj jest poniedziałek, 25 czerwca 2018 roku (176 dzień roku)

ŚMIECI - NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu przedstawia podstawowe informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu.

Od dnia 1 stycznia 2017r. obowiązuje nowy Regulamin utrzymania porządku i czystości w Opolu

Od dnia 1 maja 2016r. obowiązuje uchwała Rada Miasta Opola Nr XX/370/15 z 29.12.2015r. na mocy której zwolniono z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, w rozumieniu ustawy z 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, w części stanowiącej 30% kwoty należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości. Więcej informacji o nowym zwolnieniu tutaj. Druk oświadczenia dla rodziny wielodzietnej do pobrania tutaj. Ulotka informacyjna przygotowana przez Urząd Miasta Opola do pobrania tutaj.Od dnia 1 stycznia 2017r. obowiązuje nowa uchwała Rady Miasta Opola Nr XXXI/580/16 z dnia 29.09.2016r.

Natomiast podstawowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nie uległy zmianie i wynoszą:
- 13,00 zł/osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 20,00 zł/osobę miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie 01.02.2015r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniają się zasady składania deklaracji i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia opłat za odpady.
W załączeniu komunikat Prezydenta Opola.

W związku z tym wszyscy użytkownicy mieszkań znajdujących się w zasobach Spółdzielni od 01.02.2015r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wnosili do Spółdzielni przy opłacie eksploatacyjnej. Względem dotychczasowych zasad zmiana ta dotyczy osób, które złożyły deklaracje DOGO-1 i wnosiły opłaty bezpośrednio do Miasta. W związku z tym w/w osoby powinny złożyć stosowne oświadczenia w terminie do 12.02.2015r. W załączeniu pismo informujące i druk Oświadczenia dla SM w Opolu na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty od 01.02.2015 r. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.

Jednocześnie od dnia 01.02.2015r. w przypadku zmian lub korekty ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym użytkownik mieszkania winien złożyć do Spółdzielni oświadczenie na potrzeby sporządzenia przez Spółdzielnię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: druk Oświadczenia dla SM w Opolu na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty - zmiana danych. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.

Użytkownicy i właściciele lokali użytkowych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy bez zmian składają deklaracje bezpośrednio do Miasta Opole według nowych wzorów deklaracji i wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek określonych w uchwale Rady Miasta Opola nr XXXI/579/16 z dnia 29.09.2016r.

Przydatne informacje:
- link do strony Śmieciopolis - informacje nt. gospodarowania odpadami w gminie Opole,
- link do Platformy e-Usług Publicznych (umożliwiająca składanie deklaracji w formie elektronicznej).
-
harmonogram wywozu odpadów w 2018r. dla zasobów Spółdzielni położonych na Administracji Osiedla Nr I, II, III,
-
harmonogram wywozu odpadów w 2018r. dla zasobów Spółdzielni położonych na Administracji Osiedla Nr IV,
-
harmonogram wywozu odpadów w 2018r. dla ul. Jankowskiego
-
harmonogram wywozu odpadów w 2018r.

 


 
© copyright 2006-2018 Web Design by TemplatesFreeLance.Com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!